Avís legal

1. AVÍS LEGAL.

Mitjançant aquest Avís Legal Laboratorios Deiters SL regula l’accés i la utilització d’aquesta plataforma electrònica www.labdeiters.com (d’ara endavant, el Lloc Web), que posa a disposició dels usuaris d’Internet interessats en els seus productes i continguts.
En compliment del que estableix la LSSICE, us informem que la titularitat d’aquest Lloc Web pertany a la mercantil laboratoris Deiters SL (d’ara endavant, DEITERS”), amb domicili al C/Riera de Montealegre núm. 49, 08916 de Badalona (Barcelona) , proveïda de CIF núm B-62602503 Societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 33885 Foli 75,Full B 234631 .

2. CONDICIONS D’UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB.

La simple utilització d’aquest Lloc Web us atorgarà la condició d’Usuari, i implicarà la plena acceptació de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per DEITERS en el moment en què accediu al nostre Lloc Web. Si no esteu d’acord amb les presents Condicions Generals o decidiu no acceptar-les, si us plau abstingueu-vos d’accedir i/o utilitzar el nostre Lloc Web.
DEITERS es reserva el dret d’alterar de forma unilateral, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, el disseny, presentació i/o configuració del Lloc Web, així com part o tots els seus serveis i/o funcionalitats, per la qual cosa us recomanem que cada vegada que utilitzeu el nostre lloc web llegiu atentament les presents Condicions d’Ús i Utilització del Lloc Web ja que aquest podrà patir modificacions
Certes funcionalitats ofertes a través del nostre Lloc Web podran, alhora, estar sotmeses a Termes i Condicions d’Utilització Particulars que, segons el cas, substituiran, completaran i/o modificaran les presents Condicions Generals. Per tant, vostè haurà de llegir atentament i acceptar les corresponents Condicions Particulars de cadascun abans de procedir a la seva utilització.

3. OBLIGACIONS DE L’USUARI.

Us. es compromet a fer un ús diligent del Lloc Web amb total subjecció a la Llei, als bons costums i les presents Condicions Generals i, si escau, als Termes i Condicions Particulars, mantenint el degut respecte als altres Usuaris.
També declara que és major de 18 anys i que accepta, de forma expressa i sense excepcions, que l’accés i la utilització del Lloc Web i els seus continguts, tindrà lloc sota la seva exclusiva responsabilitat.
Tota la informació que ens faciliti a través de la nostra pàgina web haurà de ser veraç i actualitzada. A aquests efectes, vostè garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l’emplenament dels formularis necessaris per a la subscripció dels serveis. Ud. serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que amb aquestes puga causar a DEITERS oa tercers.
Vostè renuncia expressament a utilitzar qualsevol dels materials i informacions continguts en aquest Lloc Web amb fins il·lícits i expressament prohibits en les presents Condicions, que resultin contraris als drets i interessos de DEITERS, els seus membres i/o tercers, i respondrà davant aquests en cas de contravenir o incomplir aquestes obligacions.
L’Usuari que incompleixi intencionalment o culpablement qualsevol de les precedents obligacions respondrà de tots els danys i perjudicis que causi a DEITERS.

4. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS.

DEITERS realitza els seus millors esforços per oferir-vos la informació de forma precisa i actualitzada; no obstant això, no pot garantir i, en conseqüència, no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin deure’s a la manca d’exactitud, exhaustivitat, actualitat, així com a errors o omissions dels que poguessin patir les informacions i serveis continguts d’aquest Lloc Web o altres continguts als quals es pugui accedir a través del web.
Els continguts del lloc web tenen caràcter informatiu i divulgatiu; en cap cas no podran ser considerats consells mèdics o prescripcions, declinant DEITERS tota responsabilitat per qualsevol tipus de conseqüències directament o indirectament relacionades amb les accions o omissions que pogués realitzar l’usuari en funció de la interpretació d’aquesta informació.
Els links o enllaços posats a disposició dels usuaris poden conduir a altres llocs web sobre els quals DEITERS no exerceix cap tipus de control, ni assumeix cap deure o compromís de verificar ni vigilar els seus continguts.
La incorporació d’un enllaç en aquest lloc web no es pot considerar una recomanació als usuaris perquè en facin ús, per la qual cosa la decisió d’utilitzar-los serà responsabilitat d’aquests últims. En aquest sentit, DEITERS assumeix el deure de suprimir del Lloc Web, al més aviat possible, les informacions, continguts o serveis dels quals tingui notícia que no es corresponguin amb la realitat, siguin il·legals, puguin induir a error o causar un dany a l’Usuari.
DEITERS no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament del seu Lloc Web i, en conseqüència, exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin deure a la manca de disponibilitat o de continuïtat en el funcionament del mateix. Així mateix, no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions al sistema informàtic, als documents electrònics o als fitxers de l’Usuari a tercers, declinant tota responsabilitat pels danys informàtics o d’un altre tipus que pogués ocasionar a l’Usuari visitant a l’accés als continguts d’aquest Lloc Web.

5. DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL.

Aquest Lloc Web així com la seva presentació, nom de domini, continguts i, en especial, tots els dissenys, arxius de text, àudio o vídeo, articles, gràfics, bases de dades, fotografies, logos, icones, codi font, noms comercials, marques, dibuixos industrials i/o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial són titularitat de DEITERS i/o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió al Lloc Web, i en tot cas DEITERS ostenta els permisos necessaris per al seu utilització.
La posada a disposició i ús de les imatges, dibuixos, logos, signes distintius, arxius de qualsevol índole i programari del Lloc Web titularitat de DEITERS o dels seus proveïdors de continguts no implica, en cap cas, la cessió de la titularitat o la concessió de cap dret de propietat industrial o intel·lectual a favor de l’Usuari.
Queda prohibida la distribució, la modificació, la transformació, la cessió, la posada a disposició del públic, i qualsevol altra activitat que no hagi estat expressament autoritzada pel titular dels drets d’explotació. L’ús no autoritzat dels materials i la informació continguda al Lloc Web poden suposar la violació de la legislació sobre propietat intel·lectual o industrial i d’altres normatives aplicables. DEITERS es reserva, per tant, el dret de perseguir judicialment qualsevol infracció dels seus drets de propietat intel·lectual i industrial.

6. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT.

Aquest Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol qüestió litigiosa que pogués derivar-se de l’existència, accés, utilització o contingut del present Avís Legal, o del nostre Lloc Web, els interessats se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Desplaça cap amunt