1. POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquesta Política de Privacitat té la finalitat de descriure la manera com DEITERS tracta la informació dels Usuaris que accedeixen al nostre Lloc Web.
La majoria dels nostres serveis no exigeixen cap mena de registre, per la qual cosa vostè hi podrà accedir i podrà navegar a través de la nostra pàgina web sense necessitat d’identificar-se. No obstant això, l’àrea privada i certes funcionalitats estan subjectes al fet que vostè prèviament es registri com a Usuari.
El nostre objectiu és disposar únicament de les dades que vostè com a Usuari ens vulgui  facilitar i de les estrictament necessàries per poder-li prestar el servei sol·licitat. Cada  Usuari coneixerà en tot moment la finalitat per a la qual es recapten les dades.
Si vostè decideix registrar-se, haurà d’emplenar obligatòriament els camps marcats amb  un asterisc. DEITERS li sol·licitarà únicament la informació estrictament necessària per poder procedir d’acord amb la seva sol·licitud, i la tractarà d’acord amb els deures de confidencialitat més estrictes. En cas que vostè decideixi no proporcionar-nos aquesta informació, no podrà accedir a la informació i/o al servei sol·licitat.
Les dades que vostè proporcioni a través d’aquest Lloc Web hauran de ser veraces. Com a Usuari, vostè garanteix l’autenticitat de totes les dades que comuniqui com a conseqüència d’emplenar els formularis necessaris per a la subscripció d’algun o de tots els serveis, i és responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que amb elles pugui causar a DEITERS o a tercers.
Segons allò que estableix la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, DEITERS l’informa que les dades personals que vostè proporcioni a través d’algun dels nostres formularis interactius de recollida de dades s’incorporaran a un fitxer que és titularitat de Laboratoris Deiters SL, qui, com a responsable, l’utilitzarà amb l’objectiu de gestionar la seva consulta i/o sol·licitud i de mantenir-lo periòdicament informat dels productes i/o serveis de DEITERS que entenguem que poden resultar del seu interès.

2. REGISTRE D’USUARIS

Cada formulari interactiu de recollida de dades inserit al Lloc Web tindrà la seva pròpia política de protecció de dades de caràcter personal que l’Usuari haurà de llegir i  acceptar abans de remetre’l a DEITERS.
El registre s’efectuarà de la manera expressament indicada a les Condicions Particulars d’Ús de cadascun dels formularis de registre i els Usuaris hauran de seleccionar un identificador (ID o login) i una contrasenya que l’Usuari es compromet a conservar i a fer servir amb la diligència necessària.
L’Usuari no podrà triar com a “nom d’usuari” paraules o expressions injurioses, que coincideixin amb marques, noms comercials, rètols d’establiments, denominacions socials, expressions publicitàries, noms i pseudònims de persones de rellevància pública o famosos per a l’ús de les quals no estigui autoritzat i, en general, contraris a la llei o a les exigències de la moral i dels bons costums generalment acceptats.
L’ús de la contrasenya és personal i intransferible, i no se’n permet la cessió, ni tan sols  temporal, a tercers. En aquest sentit, l’Usuari haurà d’adoptar les mesures necessàries per a la custòdia de la contrasenya que hagi seleccionat i evitar que la facin servir tercers. L’Usuari és l’únic responsable de la utilització que es pugui fer de la seva  contrasenya i DEITERS n’és completament indemne.

3. DRETS ARC

Com a usuari del nostre Lloc Web, vostè podrà exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal de manera gratuïta remetent una comunicació escrita a aquest efecte, acompanyada de la còpia del seu DNI, a Laboratoris Deiters SL, C/Riera de Montalegre núm. 49, 08916 de Badalona (Barcelona), o bé a l’adreça de correu electrònic següent: atencioncliente@labdeiters.com.

4. SEGURETAT I CONFIDENCIALITAT

DEITERS disposa de les mesures de seguretat exigides pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament que desenvolupa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, i ha establert els mitjans tècnics i humans al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades que vostè ens faciliti a través del nostre Lloc Web. Tot això sens perjudici d’informar-lo que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.
Per a qualsevol tema relatiu a la protecció de dades de caràcter personal, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de la nostra adreça de correu electrònic atencioncliente@labdeiters.com.

5. GALETES

DEITERS no fa servir galetes (cookies en anglès) ni cap altra utilitat que permeti l’obtenció de dades personals sense el seu consentiment. Tampoc no fem servir tècniques d’inundació (spamming en anglès) i tractarem únicament les dades que vostè  ens transmeti a través dels formularis electrònics habilitats en aquest Lloc Web o a través dels seus missatges de correu electrònic.